In Heerjansdam

Plan of bericht | prikbord
2 december | 18:34 uur
Remco en Marjan Visser | Podoloog en fysiotherapeut, Fysiotherapie & Podologie Visser
volg buur
cursus 'Vallen Verleden Tijd'
In januari start de cursus 'Vallen Verleden Tijd' in Heerjansdam, op dinsdagmiddag in sporthal 'Den Dam'.

Als u al eerder bent gevallen en/of bang bent om te vallen, dan zou deelnemen aan de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ voor u zinvol kunnen zijn.

Voorwaarden voor deelname:
  • u bent ouder dan 60 jaar
  • u kunt 15 minuten lopen zonder hulpmiddel
  • u heeft geen aandoening waarbij u zich niet mag inspannen of dementie
Het doel van de cursus is om te leren omgaan met lastige situaties, die u dagelijks in en om uw woning tegenkomt en die de kans op vallen vergroten. Denk hierbij aan losliggende kleedjes, scheve stoeptegels, natte bladeren en trappen.

De cursus vindt plaats in sporthal ‘den Dam’ op dinsdagmiddag en bestaat uit 10 lessen van 1½ uur waarin de volgende items aan bod komen:
  • Het aanleren van valtechnieken om veilig te leren vallen
  • Een circuittraining om balans en evenwicht te verbeteren
  • Een sport- en speldeel, ter verbetering van kracht, coördinatie en conditie
 
Voorafgaand aan de cursus is er een individueel gesprek met een fysiotherapeut, waarbij ook enkele loop- en balanstesten worden afgenomen. Na de cursus vindt er een persoonlijke evaluatie plaats om te bepalen wat het effect van de cursus voor u is geweest. Er zullen tevens herhalingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor oud-deelnemers van de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’.

De cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ is ontwikkeld door de Sint Maartens-kliniek. Daar is de effectiviteit
van dit valpreventie-programma weten- schappelijk onderzocht en kwam men tot een aantal mooie conclusies. Het aantal valincidenten vermindert bijvoorbeeld met maar liefst 46%. Bovendien geven deelnemers na het programma aan dat ze meer zelfvertrouwen hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook worden mogelijke gevaren beter herkent  en kunnen zij hier beter mee omgaan.

Vergoeding van de kosten voor de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ is afhankelijk van uw aanvullende pakket bij uw zorgverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de cursus volledig of gedeeltelijk. Mocht een individueel programma nodig zijn, dan wordt dit vergoed als fysiotherapie. We informeren u graag naar de mogelijkheden.      
 
Om uw valrisico in kaart te brengen is het zinvol om een valanalyse te laten afnemen, dit kunt u navragen bij uw huisarts of huisartsondersteuner.

Naast de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ worden er speciale bijeenkomsten gegeven over OPSTAAN na een val.

Docenten: Remco, Marjan en Annewieke Visser, in samenwerking met Gymnastiekvereniging SVH en Janneke de Roest

www.vissersteunzolen.nl     
Telefoon 078-6772450


 
lees verder