In Heerjansdam

Plan of bericht | discussie, nieuws, verhaal
13 oktober | 15:54 uur
Joop van der Ent
volg buur
Blik op Heerjansdam | WONINGBOUWVERENIGING JUBILEERT

Donderdag 5 september was het een feestelijk dag voor Woningbouw vereniging Heerjansdam. Tijdens een druk bezochte en gezellige receptie in het Dorpshuis werd het 100-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Het bestuur verraste alle huurders bovendien met een mooi cadeau in de vorm van een boek, getiteld  “Honderd jaar sociale woningbouw in Heerjansdam”. Het eerste exemplaar werd officieel uitgereikt aan Jan van der Burg. Hij woont vanaf zijn geboorte al meer dan negentig jaar in één van de eerst gebouwde woningen aan de Molenweg.

EEN HELE KLUS.
Een groot compliment aan de samenstellers van het boek. De auteur Kees Brinkman schrijft hierin uitgebreid over de historie van 100 jaar sociale woningbouw. Met de vele foto’s van amateurfotograaf Arie Gouw is het boek een pakkend geheel geworden. Drie gedreven socialisten (toenmalige S.D.A.Pers) startten een vereniging met het doel verbetering van de erbarmelijke woonomstandigheden van veel Heerjansdammers. Zij konden in de verste verten niet vermoeden waartoe hun terechte bevlogenheid zou leiden. In de loop van tientallen jaren heeft zich een organisatie ontwikkeld met een bestand van zo’n dikke vijfhonderd wooneenheden. Hier mogen we als Heerjansdammers terecht blij en trots op zijn.  

VOORZITTER AB BRUGGINK BOEGBEELD VAN 1984 TOT 2014..
Voor mij hoeft het niet. Geen gezeur. Zo is Ab Bruggink. Toch wordt hij in het boek volledig terecht in het zonnetje gezet. Het volgende over Ab Bruggink komt uit Honderd jaar sociale woningbouw in Heerjansdam:In 2014 werd hij zeventig jaar en moest statutair aftreden. Zeggen waar het op staat en gaan voor het resultaat, dat is Ab ten voeten uit. Al dertig jaar passie en gedrevenheid voor de vereniging, als voorzitter, als klusjesman, als manusje van alles, een altijd aanspreekbaar boegbeeld van de vereniging. De huurder staat centraal. Een corporatie die staat voor betaalbare goede huurwoningen en het stimuleren van activiteiten voor heel Heerjansdam. Vroeger kwam je  verder met een paar woorden dan papieren brieven. Hij denkt Heerjansdam, hij ademt Heerjansdam, hij slaapt Heerjansdam. De vereniging groeide van 95 woningen in 1971 tot ruim 500 woningen in 2014. Zij heeft een gezonde financiële positie en is geworteld in Heerjansdam. In 2012 werd hij benaderd om samen te gaan met een Zwijndrechtse coöperatie. Maar groter is niet altijd beter. Geen noodzaak om te fuseren, op eigen kracht doorgaan.

PRIMA RESULTATEN, NIET AAN TORNEN.
Het staat me nog helder voor de geest ooit (met nóg twee huurders) te zijn uitgenodigd door een officiele onafhankelijke commissie. Het gesprek kwam er eigenlijk op neer wat ons standpunt was over deze woningbouwvereniging en haar functioneren. Wij proefden de centrale vraag: “Is deze woningbouw VERENIGING niet toe om op te gaan in een grote COOPERATIE?”
Een vereniging opheffen die haar zaakjes op orde heeft? Die direct benaderbaar is ? Die sociaal denkt en praktiseert? Zo’n vereniging opheffen zou ongewenst en onnodig zijn, was uiteindelijk ons antwoord.

Zelfs in de media heb ik een waardering gelezen op een schaal van 5  : ****1/2  (9,5) Probeer dit bij een studie maar eens te behalen.

SAMENWERKINGSVERBAND WOONKEUS DRECHTSTEDEN.
Bij voortschrijdend inzicht, zoals we dat noemen, zijn de gemeenten van de  Drechtsteden overeengekomen -waarbij ook de WBH is aangesloten- dat een woningzoekende in de plaatsen van de Drechtsteden een woning mag huren. Wel moet de aspirant huurder ingeschreven staan bij Woonkeus. Als ik het goed begrepen heb, wordt een woning toegewezen op basis van een puntensysteem. Concreet gezegd komt het er op neer dat bij voldoende punten iedereen in Heerjansdam een huis kan huren. Dit valt niet bij iedere Heerjansdammer in goede aarde en daar zijn best wel wel bedenkingen bij te plaatsen.

HEERJANSDAM: KARAKTERVOL DORP IN EEN GROENE OASE.
Bij deze tekst denk je direct daar wil iedereen toch wonen. De kans is dan ook groot dat Heerjansdammers wellicht het nakijken zullen hebben. Via een mail kreeg ik van een geboren Heerjansdamse (oud dorpsraadslid) een mail aan Woonkeus Drechtsteden. Hierin vraagt zij zich af hoeveel kans krijgt de Heerjansdammer nog, die graag in zijn geboorteplaats wil blijven wonen, dicht bij vaak op leeftijd zijnde ouders en die wil opgaan in het  saamhorigheidsgevoel waar Heerjansdam nog steeds om bekend staat? Het noodgedwongen verhuizen naar  een grote flat elders of een huis met aanzienlijk hogere huur, is geen  prettig vooruitzicht. Door de diversiteit van nieuwkomers kan ook het karakter van Heerjansdam veranderen en dat is niet altijd in positieve zin. Maar ik begrijp uit de mail dat ze volgens Woonkeus voor kleine kernen aanpassingen kunnen/mogen maken. Er wordt dan rekening gehouden met de zogenaamde “Bindingsregels”. Bewoners van kleine kernen krijgen hierbij voorrang. De gemeente Zwijndrecht is redelijk genoeg om hieraan gehoor te geven, mag ik hopen.

Joop van der Ent.
joopvanderent@upcmail.nl 

De eerder verschenen delen uit Blik op Heerjansdam (pdf)


 

lees verder